Tepelné čerpadlo STIEBEL ELTRONEnergetický cyklus | Tepelné čerpadlo odčerpáva tepelnú energiu z okolia a prenáša ju do vykurovacieho systému. Tento proces prebieha nasledovne:

Chladné tekuté chladivo je najskôr čerpané cez prvý výmenník tepla, tzv. výparník tepelného čerpadla. Ten absorbuje tepelnú energiu z okolia a chladivo sa odparí.

Chladivo, ktoré je teraz plynné, je nasaté dovnútra a stlačené kompresorom pre zvýšenie tlaku a tým aj teploty.

Ďalej je v ceste druhý tepelný výmenník – kondenzátor – ktorý zabezpečuje, že je takto vzniknutá tepelná energia odovzdaná vode vo vykurovacej sústave. Chladivo postupne opäť kondenzuje a vracia sa do tekutého stavu.

Nakoniec dochádza ku zníženiu tlaku a teploty chladiva v expanznom ventile a cyklus sa opakuje.

Zdroj: STIEBEL ELTRON