Tepelné čerpadlo STIEBEL ELTRON

Fyzikálny základ | Obvykle je možné tepelnú energiu získať z energetických zdrojov, ktoré majú vyššiu teplotu ako ich okolie. Napríklad z plameňa v kotli ústredného vykurovania. Vykurovacie médium – obvykle voda – preteká okolo tohto zdroja energie a odoberá z neho tepelnú energiu vďaka veľkému rozdielu teplôt.

V tomto procese sa tepelná energia prelieva z vyššej teploty do nižšej. Túto energiu, ktorá je odoberaná z plameňa horáka, transportuje médium (voda) preč a dodáva ju tam, kde je potrebná – do vykurovacej sústavy. Technológia tepelných čerpadiel v podstate pracuje podľa veľmi podobných princípov. Jediným rozdielom je zdroj energie – geotermálna energia alebo tepelná energia obsiahnutá vo vzduchu namiesto tepelnej energie plameňa horáka. Pretože však teplota okolitého prostredia nie je vysoká, musí byť médium, ktoré sa používa na jej získanie veľmi chladné, aby vznikol použiteľný teplotný spád. Tu platí fyzikálny zákon, ktorý hovorí, že teplo prúdi len z teplejšieho prostredia do chladnejšieho. To je dôvod, prečo je namiesto vody používané iné tekuté chladivo. Princíp tohto systému je v podstate rovnaký ako je princíp chladničky.

Zdroj: STIEBEL ELTRON