Solárna strecha

Fotovoltaický systém strešnej krytiny bude možné inštalovať na celú plochu strechy, na jej časť alebo na fasádu budovy. Estetika strechy je zachovaná vďaka kompletnému sortimentu doplnkov, aby strechu bolo možné inštalovať ako jednoliaty celok. Solárna časť  bude plne integrovaná do strecha a kabeláž je ukrytá pod ňou. Pre pozorovateľov zvonku je solárna škridla takmer nerozpoznateľná od tej bežnej. Hodí sa aj na pamiatkovo chránené či historické objekty.

fotovoltaika strecha RD solárna krytina
 

Zdroj: https://www.t-power.cz

Fotovoltaické panely

Fotovoltaické panely vytvárajú elektrický jednosmerný prúd na princípe fotoelektrického javu – priamej premeny svetla na elektrickú energiu. Slnečné žiarenie dopadá na polovodičový fotovoltaický článok, ktorý je vyrobený na báze kremíka a produkuje jednosmerný elektrický prúd.

Fotovoltaické panely – základné rozdelenie

monokryštalické / polykrystalické / amorfné

Monokryštalické fotovoltaické panely majú vysokú účinnosť pri priamom natočení na slnko. Základ je kremíková podložka. Kryštály sú väčšie než 10 cm a vyrábajú sa ťahaním roztaveného kremíku vo forme tyčí s priemerom až 300 mm. Tie sa potom rozrežú na tenké plátky (podložky). Účinnosť týchto panelov dosahuje 13 – 17%. Ich výroba je najnáročnejšia a sú aj najdrahšie.

Polykryštalické fotovoltaické panely lepšie spracovávajú slnečné žiarenie aj pri väčšom odklone od ideálneho natočenia na slnko (aj vtedy, keď je slnečné žiarenie relatívne malé). Tieto panely sú najpoužívanejšie. Základom je kremíková podložka. Články sa skladajú z väčšieho počtu menších polykryštálov. Účinnosť sa pohybuje v rozmedzí 10 – 14%. Ich výroba je lacnejšia a rýchlejšia ako monokryštalických.

Amorfné fotovoltaické panely sú najlacnejšie a ich účinnosť je menšia. Základom je naparovaná kremíková vrstva. Pre dosiahnutie rovnakého výkonu ako u polykryštalických, alebo monokryštalických panelov potrebujete asi 2x až 2,5x väčšiu plochu amorfného fotovoltaického panelu. Účinnosť tých to článkov sa pohybuje v rozmedzí 4 – 10%.

Fotovoltaické panely – základné rozdelenie