Dotácie na obnoviteľné zdroje energií 2020

SIEA odložila vyhlásenie ďalších kôl Zelenej domácnostiam II a predĺžila platnosť vydaných poukážok

Uvedené kolá 29-32 sú odložené:
29. – 24.3.2020 tepelné čerpadlo, 30. – 31.3.2020 kotol na biomasu
31. – 14.4.2020 slnečný kolektor, 32. – 21.4.2020 fotovoltický panel
Dátum platnosti poukážok, do ktorého je nutné podať žiadosť o ich preplatenie, sa pri tepelných čerpadlách presúva na 18. júl 2020, pri kotloch na biomasu na 26. júl 2020, pri slnečných kolektoroch na 3. august 2020 a pri fotovoltických paneloch na 10. august 2020.

Harmonogram prvých kôl – dotácie na rok 2020

Jednotlivé kolá budú otvárané v určený deň o 15-tej hodine. Informácie o ďalších termínoch, kedy bude možné požiadať o poukážku, SIEA spresní v nasledujúcich mesiacoch.

Kolo: Dátum Zariadenia Alokácia SR mimo BSK (€) Odhad počtu poukážok Hodnota vydaných poukážok (€) Počet vydaných poukážok Termín rezervácie Podanie žiadosti na preplatenie do 1
25. 18.2.2020 tepelné čerpadlo 3 000 000 € 1 000 2 999 965 € 1016 19.3.2020 18.7.20202
26. 25.2.2020 -26.2.2020 kotol na biomasu 500 000 € 333    484 480 € 325 27.3.2020 26.7.20202
27. 3.3.2020 slnečný kolektor 1 000 000 € 571 999 711 € 600 2.4.2020 3.8.20202
28. 10.3.2020 fotovoltický panel 700 000 € 467 698 960 € 492 9.4.2020 10.8.20202
29.2 24.3.2020 tepelné čerpadlo 1 500 000 € 500     23.4.2020 24.6.2020
30.2 31.3.2020 kotol na biomasu  400 000 € 267     30.4.2020 30.6.2020
31.2 14.4.2020 slnečný kolektor 700 000 € 400     14.5.2020 14.7.2020
32.2 21.4.2020 fotovoltický panel 500 000 € 333     21.5.2020 21.7.2020

1Ak posledný deň lehoty na predloženie žiadosti o preplatenie poukážky pripadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, je posledným dňom lehoty na predloženie žiadosti o preplatenie poukážky najbližší nasledujúci pracovný deň. Zdroj: https://zelenadomacnostiam.sk

2 SIEA odložila vyhlásenie ďalších kôl Zelenej domácnostiam II a predĺžila platnosť vydaných poukážok