Solárny systémSlnečné zajtrajšky | Slnko je nevyčerpateľný zdroj energie.Poskytuje ročne asi 5000-krát viac energie, než svet spotrebováva.

Aj v zemepisných šírkach strednej Európy môžeme využívať slnečné žiarenie na výrobu využiteľného tepla, pretože slnečná energia je k dispozícii neobmedzene a zadarmo. Poskytuje nezávislosť a umožňuje decentralizované zásobovanie energiou.

Na rozdiel od fosílnych energetických nosičov je bezproblémová a šetrná k životnému prostrediu, pretože spaľovanie fosílnych palív produkuje škodlivé emisie. Negatívne vplyvy na životné prostredie sú preukázateľné.

Spotreba energie sa v budúcnosti bude ďalej zvyšovať. Obnoviteľné zdroje energie, najmä slnečná energia, budú získavať na význame a prispievať k znižovaniu emisií pre bezpečnú a čistú budúcnosť.

Zdroj: STIEBEL ELTRON