Čo dokáže solárny systém?

Tsolárny systémúto otázku možno zodpovedať na základe nasledujúceho príkladu:

Štvorčlenná rodina má priemernú dennú potrebu cca 160 litrov 45°C teplej vody. To zodpovedá približnej spotrebe energie 6 – 8 kWh. Pre túto spotrebu teplej vody sa odporúča zariadenie s kolektorovou plochou 4 – 6 m² v spojení s 300-litrovým zásobníkom. S týmto systémom sa za rok pokryje v priemere až 70 % spotreby energie na teplú vodu solárnou energiou.

Toto závisí na miestnych podmienkach, ako aj ročnej dĺžke slnečného svitu. Na obrázku je vidieť, koľko hodín v závislosti od lokality svieti slnko.

Koľko pre nás robí slnko?


solárny systémV Nemecku svieti slnko okolo 1400 – 1900 hodín ročne. To nám dáva 975 – 1275 kWh bezplatnej slnečnej energie na meter štvorcový. Takéto solárne žiarenie zodpovedá energetickému obsahu 230 – 310 kg palivového dreva, 180 – 235 kg brikiet, 95 – 120 m3 zemného plynu alebo 95 – 120 l vykurovacieho oleja.

Zdroj: STIEBEL ELTRON