Princíp fungovania termického solárneho systému


Schéma

Princíp fungovania termického solárneho zariadenia

Svetlo dopadajúce na plochý kolektor sa absorbuje a premieňa na teplo. Tepelná energia sa v kolektore odovzdáva kvapalnému teplonosnému médiu. Teplonosné médium prepravuje tepelnú energiu z kolektora do zásobníka teplej vody.

Energia teplonosného média sa prostredníctvom výmenníka tepla odovzdáva obsahu zásobníka. Ochladené teplonosné médium sa opätovne prepravuje obehovým čerpadlom späť do kolektora.

Zdroj: STIEBEL ELTRON