Moderné tepelné čerpadlo môže v lete pracovať opačne a interiér ochladzovať. Elektrická energia sa v tepelnom čerpadle nespotrebováva na vytváranie tepla, ale na zabezpečovanie prenosu tepla z exteriéru do interiéru a na udržanie cirkulácie v jednotlivých okruhoch. Tento systém môže byť až päť krát účinnejší oproti vykurovaniu elektrickou energiou.

Priebeh práce tepelného čerpadla:

  • 1. Chladné, tekuté chladivo je čerpané do výmenníka tepla tepelného čerpadla (výparníka). Tu je absorbovaná tepelná energia z okolia ako výsledok rozdielu teplôt chladiva a okolitého zdroja tepla. V tomto procese chladivo mení stav a stáva sa plynom.
  • 2. Plynné chladivo prechádza do kompresoru kde je stlačené. Zvýšenie tlaku má za následok nárast teploty.
  • 3. Horúce chladivo prechádza do druhého výmenníka tepla (kondenzátor) odovzdá túto tepelnú energiu do vody vo vykurovacej sústave a chladivo sa vracia do tekutej formy.
  • 4. Chladivo prechádza expanzným ventilom, tlak chladiva sa v expanznom ventile prudko zníži, a tým je pripravené k odoberaniu tepla z okolitého zdroja tepla. Okruh je uzatvorený.
Princip tepelneho cerpadla

Rozdelenie tepelných čerpadiel podľa zdroja energie

  • tepelné čerpadlo vzduch-voda /vzducháč/, ochladzuje vonkajší vzduch-odovzdáva teplo vykurovacej kvapaline
  • tepelné čerpadlo voda-voda, ochladzuje vodu zo studne – odovzdáva teplo vykurovacej kvapaline
  • tepelné čerpadlo zem-voda, ochladzuje zemný kolektor – odovzdáva teplo vykurovacej kvapaline