Slovenská inovačná a energetická agentúra vyhlasuje kolá s menším objemom financií, ale pravidelne každý mesiac.

Častejšie a pravidelne vyhlasované kolá by mali obmedziť doručovanie stoviek žiadostí o preplatenie v posledných dňoch platnosti poukážok. Práve tento fakt doteraz bránil priebežnému vyhlasovaniu kôl a vydávaniu poukážok. Cieľom je poskytnúť domácnostiam možnosť požiadať o poukážku vtedy, keď budú na inštaláciu skutočne pripravené.

Čerpanie OZE dotácií 6.-16 kolo – časový harmonogram 2017.

Kolá budú vyhlasované s menšími čiastkami pravidelne, vždy v utorok o 15-tej hodine.
Harmonogram plánovaných kôl v projekte Zelená domácnostiam s indikatívnymi alokáciami:

Kolo Dátum Zariadenie Alokácia BSK (€) Alokácia mimo BSK (€) Odhadovaný počet poukážok
6. 4.4.2017 teplo 2 000 000 980
7. 18.4.2017 elektrina 800 000 293
8. 2.5.2017 teplo 1 500 000 735
9. 16.5.2017 elektrina 650 000 238
10. 23.5.2017 teplo 1 200 000 588
11. 30.5.2017 teplo 1 100 000 539
12. 13.6.2017 elektrina 450 000 165
13. 27.6.2017 teplo 1 100 000 539
14. 11.7.2017 elektrina 450 000 165
15. 8.8.2017 teplo 1 100 000 539
 16. 9.-11.2017 teplo a elektrina 4 650 000 2 076
 Spolu 1 200 000 13 800 000 6 857