Dotácie na obnoviteľné zdroje energie pre domácnosti

Dotácie na obnoviteľné zdroje energieDotácie na obnoviteľné zdroje energií

Predpoklad čerpania – od jesene roku 2015

Rodinné a bytové domy sa budú môcť uchádzať o podporu formou poukážky na inštaláciu malých zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie (OZE) od jesene 2015  vďaka národnému projektu Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (SIEA) s názvom Zelená domácnostiam.

Národný projekt Zelená domácnostiam je vo fáze registrácie zariadení a registrácie zhotoviteľov, ktorí sa zaviažu dodržiavať zmluvné podmienky pri inštalácii podporených zariadení, ako aj pri preplácaní poukážok. Domácnosti ešte nemôžu žiadať o podporu. Cieľom SIEA je, aby bolo možné prvé kolo podpory vyhlásiť čo najskôr, aby mohli domácnosti využívať prvé zariadenia ešte tento rok (2015). Predpokladá sa, že národný projekt bude spustený v jesenných mesiacoch tohto roku (2015).

Celková výška podpory na inštaláciu malých zariadení OZE predstavuje sumu 115 miliónov € z európskych a štátnych zdrojov.

Pozor! V prípade, že chcete použiť dotáciu na rozostavanú stavbu, je potrebné mať túto stavbu zapísanú na liste vlastníctva. K listu vlastníctva sa prikladá aj kópia právoplatného stavebného povolenia. Dotáciu nie je možné použiť na chaty alebo iné rekreačné bývanie.

Využite túto dotovanú a jedinečnú príležitosť na zaobstaranie najmodernejšej, úspornej a k životnému prostrediu šetrnej vykurovacej techniky.

Pre získanie bližších informácii nás kontaktujte na adrese info@zeleneenergie.sk alebo telefonicky na +421 917 333 808.

ZDROJ: http://www.geotherm.sk/dotacie-obnovitelne-zdroje/