Dotácie na obnoviteľné zdroje energií 2018

Posledné 27. kolo projektu Zelená domácnostiam (2018), ktoré bolo zamerané na podporu inštalácií slnečných kolektorov, tepelných čerpadiel a kotlov na biomasu, bolo uzatvorené.

Prebehlo vo štvrtok 23. augusta 2018 od 15 00 a k dispozícii bola suma vo výške viac ako 1 770 000 €.

26. kolo projektu Zelená domácnostiam, ktoré bolo zamerané na podporu inštalácií kotlov na biomasu, bolo uzatvorené 8.8. 2018 o 15. h

Kolo bolo určené pre inštalácie kotlov na biomasu v mimobratislavských regiónoch. Ak nebude v tomto kole využitá celá suma alokácie 500 tisíc € a z predchádzajúcich kôl budú zvyšné financie, bude pravdepodobne vyhlásené ešte jedno kolo najneskôr v septembri.

Dotácie na obnoviteľné zdroje energie

V predposlednom 25. kole projektu Zelená domácnostiam vydala Slovenská inovačná a energetická agentúra 1580 poukážok.

Domácnosti získali poukážku v mimobratislavských regiónoch na 1 035 slnečných kolektorov, 372 tepelných čerpadiel a 173 kotlov na biomasu.

Čerpanie dotácií 18.-25 kolo – časový harmonogram 2018

Výška vyčlenených prostriedkov na jednotlivé kolá v roku 2018 môže byť vyššia v závislosti od miery využitia už vydaných poukážok. 

Kolo Dátum Zariadenie Alokácia BSK (€) Alokácia mimo BSK (€) Vydaný počet poukážok Termín rezervácie Podanie žiadosti o preplatenie do
18. 23.1.2018 elektrina   1 650 000 588 22.2.2018 23.4.2018
19. 6.2.2018 teplo   2 350 000 1086 8.3.2018 6.5.2018
20. 27.2.2018 teplo 770 000   325 29.3.2018 27.5.2018
21. 13.3.2018 kotly   2 350 000 397 13.4.2018 14.6.2018
– 14.3.2018 na biomasu1
22. 10.4.2018 elektrina2   1 650 000 584 10.5.2018 10.7.2018
23. 17.4.2018 teplo2,3   3 000 000 1374 17.5.2018 17.7.2018
24. 22.5.2018 tepelné čerpadlá a kotly na biomasu4   4 000 000      
25. 26.6.2018 teplo   1 100 000      
  od 7/2018 teplo5          
Spolu 770 000 16 100 000