Čerstvý vzduch patrí medzi základné potreby človeka. Jeho nedostatok môže viesť k únave, bolestiam hlavy a poruchám spánku. Predovšetkým moderné vzduchotesné budovy bývajú nedostatočne vetrané. Dnešné okná sú takmer úplne vzduchotesné a napriek tomu nás rastúce náklady na vykurovanie  odnaučili vetrať otvorenými oknami.

Priemerná rodina uvoľňuje formou pary až 12 litrov vody denne – pri sprchovaní, umývaní, varení a dýchaní. Vysoká vlhkosť a nedostatok vzduchu v budovách umožňuje a podporuje rast plesní.

Ako zabezpečiť hospodárne vykurovanie domu a zároveň udržateľnú vlhkosť pri zatvorených oknách?

Nútené vetranie s rekuperáciou energie predstavuje jeden zo spôsobov, ako znížiť náklady v rodinnom rozpočte. Okrem izolácie je efektívnym spôsobom zníženia energetických strát v budove.

Moderný systém riadeného vetrania s rekuperáciou

Vetranie s rekuperáciou energie zabezpečuje hygienicky potrebnú výmenu vzduchu a zároveň prenáša tepelnú energiu z odpadového do privádzaného vzduchu. .

Riadené vetranie zvyšuje pohodlie bývania:

  1. Presná kontrola výmeny vzduchu: Riadené vetranie umožňuje presné a účinné riadenie prívodu čerstvého vzduchu a odvodu použitého vzduchu. To vedie k optimálnemu a konzistentnému vnútornému prostrediu.
  2. Minimalizácia prúdenia studeného vzduchu: Systémy riadeného vetrania dokážu minimalizovať prúdenie studeného alebo príliš horúceho vzduchu do miestností, čím sa udržuje stabilná teplota a pohodlie.
  3. Filtrovanie vzduchu: Riadené vetranie umožňuje použitie filtrov, čo zlepšuje kvalitu vzduchu odstránením prachu, alergénov, a iných škodlivých častíc, čo má pozitívny vplyv na zdravie a pohodu obyvateľov.
  4. Ochrana pred vonkajším hlukom: Riadené vetranie dokáže efektívne znižovať vonkajší hluk, čím sa zvyšuje pohodlie obyvateľov v interiéri a zabezpečuje lepší spánok a relaxáciu.
  5. Úspora energie: Riadené vetranie s využitím moderných technológií, ako je rekuperácia tepla, prispieva k úspore energie tým, že minimalizuje energetické straty spojené s vetraním.
  6. Predchádzanie plesniam a vlhkosti: Riadené vetranie pomáha udržiavať optimálnu vlhkosť v miestnostiach, čím predchádza vzniku plesní a nepríjemnému vlhkému prostrediu.
  7. Kontinuálna výmena vzduchu: Riadené vetranie zabezpečuje pravidelnú výmenu vzduchu v miestnostiach, čo je dôležité pre udržanie čerstvého a zdravého prostredia.

Týmito spôsobmi riadené vetranie prispieva k celkovému zlepšeniu kvality života v interiéri budov a k poskytnutiu obyvateľom komfortnejšieho a zdravšieho prostredia na život.

Riadeným vetraním sa nepretržite vymieňa použitý vzduch v dome za čerstvý filtrovaný vzduch. Spotrebovaný vzduch sa odvádza, čerstvý vzduch sa privádza do obytných miestností.

Rekuperácia spočíva v prenose tepla medzi odchádzajúcim a prichádzajúcim vzduchom. Je to jednoduchý, ale účinný spôsob, ako šetriť na kúrení. Počas varenia alebo kúpania sa v interiéri uvoľňuje veľké množstvo tepla. Rekuperácia vzduchu predstavuje získavanie tepla z odchádzajúceho vzduchu a jeho opätovné využitie.

Pri vetraní s rekuperáciou, odchádzajúci teplý a znečistený vzduch odovzdáva svoju energiu čistému chladnému vzduchu prichádzajúcemu z exteriéru. Prichádzajúci a odchádzajúci vzduch si odovzdávajú teplo pomocou špeciálneho výmenníka. Vydýchaný vzduch je odvedený von spolu s pachmi.

Výber novej rekuperačnej jednotky

Ak uvažujete o kúpe rekuperačnej jednotky, jedným z kľúčových kritérií, ktoré by ste mali pri výbere zvážiť, je jej účinnosť. Ide schopnosť zariadenia preniesť teplo z odvádzaného vzduchu do čerstvého. Dôležitá je účinnosť pri maximálnom vetracom výkone, ktorú dosahuje jednotka pri minimálnom vetraní. Účinnosť sa znižuje s rastúcim prúdom vzduchu. Dôležitá je aj hlučnosť jednotky, príkon zariadenia a izolácia rekuperácie, ktorá ovplyvňuje možné tepelné straty.