Počet predaných TČ v EÚ za 2020

Európska únia predstavila svoju stratégiu a plán vykurovania budov. Dokument predpokladá, že v roku 2030 bude 40 % všetkých obytných a 65 % všetkých komerčných budov vykurovaných elektrinou. Väčšina týchto budov bude vykurovaná a chladená systémami tepelných čerpadiel.

Európska správa a štatistiky tepelných čerpadiel o európskom trhu tepelných čerpadiel zahŕňa údaje z 21 európskych krajín. Správa bola štruktúrovaná tak, aby pokrývala rôzne národné štatistiky, pochádzajúce od členov národnej asociácie EHPA, s prehľadom každého trhu a jeho hlavných faktorov rozvoja. To zahŕňa priemyselné a technické trendy, európske, ako aj národné legislatívne rámce a organizačný status každého trhu.

Predaj tepelných čerpadiel v Európe vzrástol v roku 2020 o +7,4 %. S 1,62 miliónmi predaných kusov v celej Európe bol dosiahnutý nový predajný rekord. Pri predpokladanej životnosti približne 20 rokov je súčasný európsky stav inštalovaných tepelných čerpadiel 14,86 milióna jednotiek. S približne 244 miliónmi obytných budov v Európe je trhový podiel tepelných čerpadiel v stavebnom segmente približne 6 %.

Tepelné čerpadlá inštalované v roku 2020

Počet predaných tepelných čerpadiel v krajinách EÚ

V roku 2020 ide o 1,6 milióna nainštalovaných kusov tepelných čerpadiel (plus 7 % oproti roku 2019). Tri najlepšie trhy sú Francúzsko (394 000), Taliansko (233 000) a Nemecko (140 000). Tieto tri trhy spolu tvoria 48 % všetkých predajov. Prvých 10, vrátane Španielska, Švédska, Fínska, Nórska, Dánska, Poľska a Holandska, zodpovedá za 87 % ročného predaja.

Na Slovensku bolo v roku 2020 inštalovaných skoro 4000 tepelných čerpadiel a tento trend stále rastie.

Celkovo bolo do roku 2021 nainštalovaných 14,84 milióna jednotiek tepelných čerpadiel v 21 krajinách EÚ.

Očakávame, že budú nasledovať ďalšie európske trhy, čím by sa celkový trh EÚ v roku 2021 vrátil na cestu dvojciferného rastu. Stále viac krajín rieši energetický prechod v sektore vykurovania zmysluplnými opatreniami.

Rast trhu s tepelnými čerpadlami ovplyvňujú najmä tri trendy:

Tepelné čerpadlá inštalované v EÚ podľa rokov
Tepelné čerpadlá inštalované v EÚ podľa rokov

Zdokonaľovanie technologického riešenia. Moderné tepelné čerpadlá pokrývajú širší rozsah teplôt a pracujú aj pri teplote -25 °C. Efektívnym spôsobom poskytujú teplú vodu s teplotou 65 °C.

Potreba urýchliť energetický prechod aj v sektore vykurovania a chladenia posúva tepelné čerpadlá aj do centra pozornosti politikov. Legislatíva prijatá za posledných 8 rokov je implementovaná vo všetkých členských štátoch a začína sa prejavovať jej vplyv.

Neustále väčšie a rastúce predajné čísla vedú k nižším nákladom a lepším cenám zariadení. Úspory z rozsahu sa prejavujú na úrovni komponentov a produktov a tepelné čerpadlá sú čoraz dostupnejšie.

Záujem o tepelné čerpadlá prispieva k rozvoju európskych trhov a dostupnosti zariadení.

Trend smerom k riešeniam tepelných čerpadiel v stavebnom prostredí je podporovaný novými ponukami produktov a normami. S technologickým pokrokom a ešte ústretovejším politickým rámcom bude tento vývoj pokračovať a umožní úplnú dekarbonizáciu vykurovania a chladenia.

Hromadné využívanie tepelných čerpadiel sa začína.

Viac info na: https://www.geotherm.sk/tepelne-cerpadla-v-eu/