Beztlakový solárny systém „Drain-back“

Beztlakový solárny systém "Drain-back"Beztlakový solárny systém „Drain-back“ s 250l alebo 350l zásobníkom,
integrovanou reguláciou a 2 plochými kolektormi VFK 135D (VFK 135VD)

Solárny beztlakový „drain-back“ systém auroSTEP plus je určený na solárnu prípravu TV pre domácnosti. Výhodou tohto solárneho systému je jeho kompaktnosť. Všetky nutné prvky systému, čerpadlo, bivalentný zásobník a regulátor sú integrované priamo v zásobníku.
 

Výhody systému

 • jednoduchá a rýchla montáž zásobníka, ktorý je už z výroby naplnený nemrznúcou kvapalinou
 • odpadá komplikované plnenie systému solárnou kapalinou a následné odvzdušňovanie
 • jednoduchá obsluha a ľahké nastavenie individuálnych parametrov na solárnom regulátore
 • nenáročný na priestor – systém nevyžaduje ďalšie komponenty, ako napr. expanznú nádobu, odvzdušňovacie prvky atd.

Základné funkcie a charakteristika

Pri dostatocnej intenzite slnečného žiarenia začne čerpadlo dopravovať v rôznych výkonových stupňoch solárnu kapalinu do panelov, kde preberá tepelnú energiu, ktorú ďalej predáva do teplej vody v zásobníku. Po nahriatí zásobníka dôjde k vypnutiu čerpadla a kvapalina stečie samospádom do solárneho zásobníka. Jedná sa o beztlakový „drain-back“ systém ovládaný solárnym regulátorom na základe rozdielu teplôt medzi solárnym panelom a teplou vodou. Zásobník je vybavený solárnym čerpadlom s plynulo regulovateľnými otáčkami a regulátorom, který zaisťuje kontrolu všetkých komponentov solárneho systému. V prípade slabého slnečného žiarenia zaistuje komunikáciu s kotlom pri dohreve zásobníka.

Podmienky inštalácie

 • vzdialenosť medzi spodnou hranou zásobníka a hornou hranou solárneho panelu nesmie presiahnuť výšku 8,5 m (12m), pri požiadavke na vyšší výškový rozdiel kontaktujte technické oddelenie Vaillant.
 • celková dĺžka prepojovacieho potrubia (výstup, spiatočka solárneho systému) nesmie presiahnuť dĺžku 40 m
 • max. počet solárnych panelov je 2 ks
 • solárny zásobník musí byť umiestnený vždy pod najnižším bodom kolektorového poľa
 • solárne potrubie musí mať smerom k zásobníku klesajúci sklon min 4%

Systém auroSTEP plus obsahuje

 • 1x bivalentný zásobník VIH SN 250/3 s objemom 250l alebo VIH SN 350/3 s objemom 350l s integrovanou solárnou reguláciou a čerpadlom
 • 2x plochý panel auroTHERM VFK 135 D (VD)
 • 1x snímač a hydraulické prepojenie  a montážne lišty

Zdroj: VAILLANT