Existuje niekoľko druhov tepelných čerpadiel. Delia sa podľa toho, odkiaľ čerpadlo pomocou primárneho okruhu odoberá teplo, teda podľa zdroja tepelnej energie na:

  1. Tepelné čerpadlá zem-voda (ich zdrojom energie je teplo z povrchovej vrstvy pôdy, alebo z vrtov. Tento systém je spoľahlivý a nevyžaduje takmer žiadnu údržbu).
  2. Tepelné čerpadlá voda-voda (zdrojom energie pre tieto typy tepelných čerpadiel je teplo získané zo spodnej vody).
  3. Tepelné čerpadlá vzduch-voda (využívajú vonkajší vzduch, takže netreba robiť hlboké vrty ani plošné zemné kolektory. Môžu slúžiť na kúrenie a prípravu teplej úžitkovej vody).

 Základné rozdelenie tepelných čerpadiel PDF.

Tepelné čerpadlá patria medzi moderné technológie stavieb

Tepelné čerpadlá patria medzi technológie, ktoré využívajú obnoviteľné zdroje energie pre vykurovanie a zabezpečenie TÚV. Požiadavky na energetickú hospodárnosť budov sa sprísnili, získať stavebné povolenie môžu iba iba novostavby v nízkoenergetickom alebo vyššom štandarde. Tepelné čerpadlo, rekuperácia a zateplovanie stavieb sa stávajú bežnou technológiou novostavieb

Tepelné čerpadlá využívajú energiu prírody

Tepelné čerpadlá (TČ) využívajú na vykurovanie energiu okolia – zeme, vody alebo vzduchu. Ide o obnoviteľné zdroje energie a preto zaraďujeme tepelné čerpadlá medzi ekologické zdroje vykurovania.

Odborné publikácie uvádzajú, že tepelným čerpadlom sa dá ušetriť až 75 percent nákladov na vykurovanie a prípravu teplej úžitkovej vody /oproti vykurovaniu elekrinou/.

Navrhneme a nainštalujeme vhodné tepelné čerpadlo pre váš dom či komerčnú budovu.

Tepelné čerpadlá v lete chladia – v zime kúria

Moderné tepelné čerpadlá môžu v horúcom letnom počasí chladiť objekty. Pasívne alebo aktívne chladenie zabezpečuje letnú teplotnú pohodu v domácnosti.

Oproti klasickej klimatizácii majú niekoľko výhod: nefúka chladný vzduch, menší teplotný rozdiel /veľká chladiaca plocha/, úsporná prevádzka.

Na chladenie objektu je najvhodnejšia kombinácia: tepelné čerpadlo a stropné chladenie(prípadne chladenie betónového jadra).
Návrh a správne nadimenzovanie systému zabezpečia stabilnú prevádzku.

Výber najlepšieho tepelného čerpadla závisí od viacerých parametrov. Tepelná strata domu, druh vykurovacieho systému (podlahové vykurovanie/ radiátor), využívanie tepelnej energie v objekte, potreba TÚV ale aj klimatické podmienky miesta inštalácie majú veľký vplyv na chod tepelného čerpadla. 

Ovládanie tepelného čerpadla

Riadenie tepelného čerpadla je dôležitý prvok celého systému. Má vplyv na spotrebu, komfort aj životnosť zariadenia. Spotreba elektriny tepelného čerpadla riadeného obyčajným termostatom môže byť až o 20 % vyššia ako pri kvalitnej regulácii podľa vonkajšej a prípadne aj vnútornej teploty.

Ovládanie tepelného čerpadla a iných zariadení v domácnosti je ideálne pripojiť na systém inteligentného riadenia domu. Najvhodnejšie je prepojenie všetkých systémov v dome pomocou inteligentného ovládania.

Výkonové číslo tepelného čerpadla COP (Coefficient Of Performance)

Tepelné čerpadlo pri svojej prevádzke potrebuje elektrickú energiu, avšak získa približne 3 až 5 krát viac tepelnej energie, ako spotrebuje elektrickej energie. Tento pomer vyjadruje hlavný ukazovateľ efektívnosti prevádzky tepelného čerpadla, jeho výkonové číslo. COP nám ukazuje pomer medzi vloženou energiou a získanou energiou na vykurovanie.

Ak dodáme 3 kW vo forme elektrickej energie, ktorá poháňa tepelné čerpadlo, a na strane kúrenia získame 15 kW tepla, vtedy je výkonové číslo tepelného čerpadla 5. Pri zvyšovaní príkonu, čiže v prípade potreby intenzívnejšieho chodu tepelného čerpadla alebo vyššej výstupnej teploty sa toto číslo znižuje.

Ponúkame vám návrh a ponuku zdarma …