Nový Vaillant ecoTEC plusecoTEC plus: dokonalá vykurovacia technológia, dokonale navrhnutá

Nový ecoTEC plus:

Vybavený všetkým, čo je najlepšie pre Vás, Vašu peňaženku a Naše životné prostredie.
 

Komfortný a úsporný:
Široký modulačný rozsah od 3 kW a optimalizácia výkonu zvyšuje tepelnú pohodu a znižuje spotrebu plynu.

Efektívny pri príprave teplej vody:
Funkcia Aqua-Power Plus zvyšuje výkon pri príprave teplej vody až o 21% vyšší a umožňuje pripravovať teplú vodu aj v kondenzačnom režime.

Nenáročný na energiu:
Až 80%-né úspory elektrickej energie vďaka elektronicky riadenému vysokoúčinnému čerpadlu a nízkej spotrebe len 1,82 W v pohotovostnom režime.

Ľahko ovládateľný:
Intuitívny a ľahko ovládateľný panel, ktorý Vás sprevádza nastavením.

Spoľahlivý a bezpečný:
Multi-senzorický systém zabezpečuje dokonalé riadenie a bezpečnosť prevádzky.

Pekný na pohľad:
Nový a medzinárodne ocenený dizajn produktu.

Vždy všetko pod kontrolou.
Presná regulácia teploty.

calorMATIC 470 – dokonalá symbióza s kotlom ecoTEC plus.

calormatic_d_760x_

S intuitívnym regulátorom calorMATIC máte vždy Vaše vykurovanie pod kontrolou. A s plne automatickým nastavením vykurovacej krivky máte pod kontrolou aj Vašu spotrebu plynu.

Robí to čo potrebujete – sám od seba.

ZDROJ: http://www.novyecotec.sk/