Dočkáme sa dotácií z eurofondov na OZE!

Dotácie z eurofondov pre OZEDotácie pre malé zdroje do 10kW

Rezort ministerstva hospodárstva legislatívne a finančne podporí malé zdroje energie do 10 kW. Zjednodušenie výstavby, pripojenia a prevádzky malých OZE má viesť k plánovanej výrobe viac ako 163 000 MWh elektrickej energie ročne. Do roku 2020 sa tak budú čerpať dotácie zo štrukturálnych fondov EÚ až do výšky 100 mil eur.

Od roku 2014 by mala nadobudnúť účinnosť prvá etapa zameraná najmä na zdroje vhodné pre domácnosti, t.j. fotovoltické panely, veterné turbíny a iné zdroje obnoviteľných energií. Rozvoj výstavby sa má realizovať primárne zmenou zákona o podpore OZE.

Uľahčenie administratívnych a oznamovacích povinností

Od 1. januára 2014 výrobca elektriny z malého zdroja právo na bezplatné pripojenie do distribučnej sústavy v mieste, ktoré je identické s existujúcim odberným miestom. „Zároveň dôjde k preneseniu informačnej povinnosti o inštalovanom výkone a výrobe elektriny z prevádzkovateľa malého zdroja na prevádzkovateľa distribučnej sústavy.“, čo výrazne uľahčuje proces pripojenia malého zdroja do distribučnej siete a výrazne odbúrava administratívne a oznamovacie povinnosti.

Súčasťou prvej fázy rozvoja má byť aj jednorazová finančná podpora pre prevádzkovateľov malých zdrojov. Výška príspevku by sa v prípade zdroja s výkonom 2 kW mala pohybovať okolo 1500 eur (orientačne 750 € / 1 kWp).

  1. RoB says:

    Super příležitost přiklonit se k úsporným a ekologickým řešením! Pokud někdo váhal, zda tepelné čerpadlo ano nebo ne, už váhat nemusí … SUPER!

    • Patrik Pocisk says:

      Presne tak! Možnosť využívať obnoviteľné zdroje energie sa tým zvýhodňuje a bude pre ľudí dostupnejšia. Nie len na tepelné čerpadlá, ale aj fotovoltiku a iné malé zdroje. Opäť budeme o krok bližšie k vízií sebestačnej a ekologickej prevádzky domu.

Comments are closed.